a

Поводом сазнања да су одређеном броју држављана Републике Србије, који су посредством Националне службе за запошљавање били привремено запослени у Републици Хрватској повређена радна права, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавањe.

У току поступка контроле Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило Заштитника грађана да је спровело надзор над радом Националне службе за запошљавање те да су јој наложене мере, између осталог, и да изради нови процедуру о запошљавању држављана Републике Србије у иностранству. Како је наведено, потребно је да нова процедура буде усклађена са одредбама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, нарочито у делу који се односи на закључивање уговора о раду пре одласка у иностранство у двојезичном формату.

Сагласно новој процедури прописано је да пре започињања поступка посредовања, инострани послодавац мора да достави Националној служби за запошљавање податке о свим условима живота и рада у иностранству. Такође, у обавези је да достави нацрт уговора о раду за свако радно место за које је исказана потреба за запошљавањем грађана Републике Србије, као и да га достави заинтересованим лицима за рад у иностранству.

С обзиром да су органи отклонили узроке повреде права грађана током трајања контролног поступка, Заштитник грађана је обуставио поступак.