a

Социјална правда као предуслов остваривања једнаких шанси за све појединце у друштву могућа је једино кроз поштовање и остваривање људских права и слобода, кроз уважавање људског достојанства и међусобних различитости и нарочито кроз искорењивање неједнакости, сиромаштва, незапослености и насиља, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 20. фебруара Светског дана социјалне правде.

Према последњим подацима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, линија апсолутног сиромаштва износи 12.045 динара месечно по потрошачкој јединици, а потрошњу нижу од тог износа имало је 7,2% становника Републике Србије, што значи да око пола милиона људи није у стању да задовољи минималне егзистенцијалне потребе. Ови подаци упозоравају да сиромашних у Србији и даље има, да су ризику од сиромаштва највише изложени млађи од 18 година, а то потврђују и налази Савета за права детета, који је недавно указао на то да у нашем друштву још има деце која нису у образовном систему, која су изложена тешком физичком послу и деце која живе или раде на улици. Највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, као и незапослени.

Због тога је, упозорава Пашалић, упркос захтевима штедње, обавеза државе и јавне власти да настави да развија и улаже у услуге подршке за децу, младе и старе, да ојачава и шири права из области социјалне и здравствене заштите, да у буџету увећава издвајања за најсиромашније, како би развијајући узајамну подршку, партнерство и сарадњу свих чланова у заједници утемељила друштво засновано на солидарности, праведности, слободи и једнакости, закључио је заштитник грађана. Једино такво друштво може допринети развоју емпатије међу грађанима такође неопходној у превладавању изазова социјалне неправде и смањењу јаза између различитих друштвених слојева.

Светски дан социјалне правде, одлуком генералне скупштине Уједињених нација, обележава се 20. фебруара, како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и економске искључености и незапослености на нивоу светске популације.