a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. и 6. децембра 2018. године обавио ненајављену посету ПУ Сомбор, након које је сачинио извештај са препорукама.

У циљу поступања по препоруци НПМ-а да се за потребе ПУ Сомбор и полицијских станица у њеном саставу обезбеде просторије за задржавање које испуњавају важеће стандарде, ПУ Сомбор је предузела активности усмерене на обезбеђивање потребних новчаних средстава од стране Министарства унутрашњих послова за адаптацију просторија за задржавање.

ПУ Сомбор је поступила по упућеној препоруци и обезбедила присуство полицијских службеника у КПЗ Сомбор када се у просторијама КПЗ задржавају грађани.