a

Помоћница Генералног секретара Наташа Јовић је са сарадницом одржала радионице у Зрењанину и Шапцу у којима су учествовали ученички парламенти тамошњих основних школа „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину и „Ната Јеличић“ у Шапцу. У радионици са ученичким парламентом зрењанинске основне школе учествовао је и члан Панела младих саветника Заштитника грађана Никола Ненин.

Радионице су биле посвећене правима детета, улози Заштитника грађана у остваривању и заштити права детета и партиципацији деце. Представнице Заштитника грађана представиле су рад Панела младих саветника Заштитника грађана и са ученичким парламентима дискутовале о степену остваривања права деце на партиципацију и права на заштиту од сваког облика насиља.

Чланови ученичких парламената изнели су своје идеје о томе како се права деце могу унапредити у њиховим школама и виде у томе значајну улогу парламената. Они су истакли је потребно да одрасли више разговарају са децом, да саслушају њихово мишљење, али и да је потребно много више радити на развијању вештина и знања деце о комуникацији, тимском раду, ненасилним техникама решавања сукоба и превенцији насиља.