a

b_300_0_16777215_00_images_ubicef_2.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић присуствовао је првој радионици са децом у процесу израде Добровољног националног извештаја о остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији. Учешће деце у изради овог извештаја је организовано уз подршку УНИЦЕФ и има за циљ да се на што ширим основама прибаве ставови, мишљења и предлози деце у вези са остваривањем Циљева одрживог развоја.

У радионицу су укључени и чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана. данашња радионица посвећена је обуци деце на тему мобилног новинарства као начина на који деца дају своје виђење питања која их се тичу, примају и деле информације и шире информације о правима деце и партиципацији деце.

Поздрављајући децу и организаторе ове активности, заштитник грађана посебно је истакао да институција омбудсмана посебну пажњу посвећује јачању партиципативности деце и да су активности које спроводи у значајном делу усмерене на подстицање органа власти да о свим питањима која се тичу деце прибаве и са дужном пажњом размотре ставове и мишљење деце.

b_300_0_16777215_00_images_unicef_1.jpegНа децу посебан утицај имају мере које планирамо и спроводимо. Зато их морамо укључити као партнере и саговорнике, јер њихова перспектива често недостаје одраслима када одлучују о мерама и интересима деце, рекао је Пашалић. Управо у жељи да се институционализује партиципација деце и у највећој мери укључе децу у разматрање свих питања која се деце тичу, основан је Панел младих саветника Заштитника грађана, а Посебним извештајем Заштитника грађана о стању права детета поред препорука

Заштитника грађана органима су упућене и препоруке које су дала деца у различитим областима (образовање, здравље, заштита од насиља, положај деце са сметњама у развоју), додао је Пашалић.

Активности Панела младих саветника Заштитника грађана су на европском нивоу препознат пример добре праксе. „Активности и рад Панела ћемо и даље јачати и у томе очекујемо подршку и сарадњу са свим организацијама које се баве децом, као и са установама чије услуге деца користе“, нагласио је заштитник грађана.