a

Према оцени Европског Парламента и Уједињених нација, особе са аутизмом су једна од друштвених група која се најчешће искључује из живота заједнице и свакодневно се сусреће са неприхватањем и предрасудама околине и нерегулисаним законским оквиром о свом положају и правима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 2. априла, Свестког дана свесности о аутизму. Како је навео стигматизација je и даље обележје живота и свакодневнице особа са аутизмом. Истовремено, нису развијене специфичне услуге подршке које су им потребне како би у пуној мери биле укључене у заједницу. У великој мери је и даље раширено непознавање аутизма и начина на који се особама са аутизмом може пружити подршка у доношењу одлука и вођењу самосталног живота. Потребно је да успоставимо и развијамо програме ране интервенције, услуге подршке у образовном систему, услуге у заједници и друге сервисе подршки адекватне потребама деци и одраслима са аутизмом, како би им се у потпуности омогућило пуно уживање права и слобода, нагласио је Пашалић.

На институционалном смештају у Србији налази се око 90 особа са аутизмом, којe су збринутe у две специјализоване установе са смештај особа са овом врстом поремећаја, у Београду и Шапцу. Међутим, тачан број особа са аутизмом у Србији није познат, јер још увек не постоји национални регистар лица оболелих од болести од већег јавно-здравственог значаја, у које се сврставају и особе са инвалидитетом, упозорио је Пашалић.

Поводом обележавања Међународног дана свесности о аутизму чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) су 1. априла посетили Стационар за децу и омладину са аутизмом у Земуну ради сагледавања положаја особа са инвалидитетом на институционалном смештаjу и контроле рада установе.