a

Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Националне службе за запошљавање и користећи своја овлашћења у најкраћем могућем року заштитио права госпође Г.М. из Београда, која је право на новчану накнаду за случај незапослености чекала седам месеци.

Поступајући по сопственој иницијативи, а на основу информација добијених из средстава јавног информисања, Одељење за хитно поступање Заштитника грађана је ступило у контакт са филијалом Београд Националне службе за запошљавање од којих је затражено, да у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана, доставе изјашњење о непоступању по захтеву странке више од седам месеци од када је странка поднела захтев (захтев поднет 20. септембра 2018. године).

Поред наведеног, о тешкој ситуацији са којом се суочила госпођа Г.М. обавештено је и надлежно одељење Градског центра за социјални рад Београд које је, поступајући по информацијама Заштитника грађана, у току наредног дана тј. 28. марта 2019. године одржало састанак са госпођом Г.М. и том приликом су је упутили о правима из социјалне заштите које може остварити.

Институција Заштитника грађана жели да успостави критеријуме где ће се у најкраћем могућем року решавати проблеми грађана које ће прихватити све институције како би се хитни проблеми грађана Републике Србије решавали одмах, изјавио је Пашалић.

Национална служба за запошљавање је 1. априла 2019. године обавестила Заштитника да је 28. марта 2019. године, само дан након сто је Заштитник грађана покренуо поступак контроле, донела решење којим је странци признато право на које је чекала седам месеци.

Заштитник грађана је, такође, утврдио да је до непоступања органа управа по захтеву стране дошло због чињенице да је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање требало више месеци да достави Националној служби за запошљавање потврду о уплаћеним доприносима, која је, након инститирања представника институције Заштитника грађана, достављена електронским путем НЗС од стране ПИО фонда.

Заштитник грађана подсећа да Закон предвиђа да осигураници којима престане радни однос код послодавца из разлога који се не могу приписати њима у кривицу, имају право на новчану накнаду за случај незапослености која има за циљ да се њеним имаоцима колико толико осигура материјална егзистенција док се налазе у таквом положају. Корисник новчане накнаде на тај начин добија прилику да финансијски премости временски период у коме се налази ван радног односа, као и подстрек да нађе одговарајуће запослење ради побољшања свог материјалног положаја.