a

Заштитник грађана Зоран Пашалић представљајући данас Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2018. годину скупштинском Одбору за права детета навео је да се четвртина пристиглих притужби у области права детета односе на насиље над децом и вршњачко насиље. Као проблеми појављују се и остваривање инклузивног образовања и подршка деци са сметњама у развоју, а у ромској популацији распрострањен је проблем малолетничких, односно дечјих бракова, указао је Пашалић.

Он је навео да су сиромаштво, недовољан број запослених у институцијама које обезбеђују услуге и сервис за децу и немогућност тешње сарадње образовних институција са родитељима, препреке за пуно остваривање права деце, а додао је и да постоји потреба за унапређењем нормативног оквира у појединим областима и за побољшањем мултисекторске сарадње. Заштитник грађана је истакао и важност доношења закона којим ће се утврдити чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Србији, односно успостављања механизама за истраживање тих случајева.

Члановима Одбора представљени су и детаљни статистички подаци који се тичу приказа разматраних предмета, упућених препорука и исхода поступања, које је образложила шефица кабинета Заштитника грађана Марија Подунавац.

Током расправе, чланови Одбора су са Заштитником грађана разменили мишљења и ставове о потребним мерама и активностима како би заштита права деце била унапређена, посебно се осврћући на проблем насиља над децом и вршњачког насиља.