a

Заштитник грађана, поступајући по сопственој иницијативи, спровео је контролу законитости и правилности рада центара за социјални рад у 26 јединица локалне самоуправе, а у вези са испуњавањем законске обавезе обезбеђивања архитектонске и других облика приступачности особама са инвалидитетом. Реч је о центрима за социјални рад у Белој Паланци, Димитровграду, Лебану, Лесковцу, Владичином Хану, Пироту, Јагодини, Свилајнцу, Сомбору, Суботици, Кањижи, Зрењанину, Трстенику, Мионици, Руми, Прокупљу, Тополи, Алексинцу, Краљеву, Брусу, Рашки, Пожаревцу, Нишу, Блацу, Жабљу и Апатину. Након обављених теренских посета и утврђивања свих релевантних чињеница и околности, Заштитник грађана упутио је сваком од центара који је био предмет контроле појединачно мишљење са препоруком у циљу отклањања уочених недостатака и унапређења постојећег стања до постизања потпуне приступачности особама са тешкоћама у кретању и сензорним инвалидитетом.