a

b_300_0_16777215_00_images_20190410Brisel.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић учествовао је 8. и 9. априла на конференцији Европске мреже Омбудсмана у Бриселу, под називом Стање европске демократије: Учинити учешће грађана смисленим, са питањима као што су који механизам за учествовање грађана функционише и које су промене потребне да би се осетили да је њихов глас важан. Омбудсмани су дискутовали на четири, данас веома актуелне теме: парципативна демократија, ефекат Опште регулативе о заштити података на рад омбудсмана и одборе за петиције, изазови са којима се суочавају друштва која старе и развој компетенција („меких моћи“) омбудсмана. Такође се говорило и о здравственој заштити на нивоу целе Европе, о породичним накнадама и старатељством над децом као и о социјалним правима упућених радника.

У Бриселу је такође завршен пројекат оснивања Балканске мреже Омбудсмана, који је инициран имајући у виду слични менталитет и проблеме у друштвима региона, али и због доприноса унапређењу остваривања људских права на Балкану и очувању мира и стабилности у региону.