a

Заштитника грађана Зоран Пашалић у просторијама институције потписао је јуче анекс споразума о сарадњи са удружењима која се баве промоцијом и заштитом људских права, истовремено им се захваливши на досадашњој сарадњи и активној улози у заштити и унапређењу права лица лишених слободе и превенцији тортуре. Анекс споразума о сарадњи, са циљем продужетка досадашње сарадње у обављању послова НПМ, Заштитник грађана потписао је са Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S и Међународном мрежом помоћи – IAN, са којима су у претходном периоду одржани и заједнички састанци ради унапређења и продубљивања досадашње сарадње. Удружења са којима су потписани анекси споразума о сарадњи наставиће да активно учествују у посетама местима у којима се налазе лица лишена слободе, сачињавају извештаје из ових посета, препоруке, мишљења, и обављају друге послове НПМ, предвиђане појединачним споразумима о сарадњи.