a

Устав Републике Србије и њени закони гарантују права из области радних односа у складу са највишим стандардима, што није случај са остваривањем права радника у Србији у свакодневном животу. Велики број радника ради „на црно“, а у притужбама Заштитнику грађана они упозоравају на неисплаћивање, односно нередовно исплаћивање зарадa, доприноса за социјално осигурање, као и злостављање на раду, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 1. маја, Међународног празника рада. Како је навео, услед недостатка финансијских средстава за измирење обавеза послодаваца према запосленима, радници наводе и да најчешће не могу да наплате своја потраживања из радног односа, нарочито када се ради о предузећима која су у реструктуирању и стечају и којима су блокирани рачуни.

Према званичним подацима у току 2018. године погинула су 53 радника, од почетка ове године девет радника. Слике необезбеђених градилишта, радника без неопходне заштитне опреме, недовољан број инспектора у надзору и превентивним обиласцима градилишта, кључни су проблеми на које Заштитник грађана месецима уназад упозорава. Радници страдају на градилиштима због неодговарајућих услова за рад за које су пре свега одговорни послодавци, али и због неажурног и неефикасног рада инспекције рада, поручио је Пашалић и додао да прекршиоце закона на непоштовање закона охрабрују неизвесност кажњавања, мале казне и застарелост случајева.

На тржишту рада је потребно наставити рад на изједначавању положаја мушкараца и жена, како би се, између осталог, омогућило право на рад и женама из посебно рањивих друштвених група. Упркос чињеници да је у нормативном смислу заштита трудница и породиља обезбеђена, оне се и даље суочавају са проблемима приликом остваривања права на накнаду зараде. Нарочито је тежак положај трудница и породиља чији су послодавци престали са радом, а да им нису претходно обезбедили документацију, на основу које би могле остварити своја права, па и права на накнаду зараде, упозорио је Пашалић. Млади се и даље суочавају са незапосленошћу и економским проблемима, неусклађеношћу знања, вештина и компетенција које се стичу током образовања са потребама тржишта рада.

Неопходно је успоставити ефикаснију сарадњу и размену информација надлежних органа у области заштите права радника, као и обавезу предузимања свих потребних мера према послодавцима који не извршавају њихове обавезе, рекао је Пашалић. Уједно, позвао је раднике да поднесу притужбе Заштитнику грађана у ситуацији када државни органи и институције не поступају у складу са законом.