a

Савремена породица суочена са изазовима вишеструке транзиције, како економске, тако и друштвене, изложена је бројним проблемима социјалне, финансијске, моралне и емотивне природе. У борби да се остваре родитељски циљеви, обезбеде неопходна материјална добра, пронађе или сачува радно место и достигну новонаметнуте друштвене вредности, неретко страдају базичне основе породице – здрави и функционални породични односи, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 15. маја Међународног дана породице.

Друштвена помоћ и сервиси подршке породици на послу, у образовним и другим установама, као и породицама суоченим са сиромаштвом, ни изблиза нису одговарајући тежини изазова са којима се суочавају данашње породице због чега трпе и деца и родитељи, односно старатељи. Током 2018. године, у области родне равноправности, која обухвата и питања породице, највећи број притужби Заштитнику грађана, чак више од 40% њих, указује на повреде права на накнаду зараде за време одсуства због трудничког боловања, породиљског одсуства и неге детета, права трудница и породиља.

Породично и партнерско насиље, чије су жртве и деца и старији, и даље је горући проблем модерне породице. Годинама уназад трећина притужби у области права детета, родне равноправности, права на заштиту породице, трудница и самохраних родитеља, односи се на насиље према женама и деци. Закон о спречавању насиља у породици, чија је примена почела пре безмало две године, почео је да даје позитивне ефекте, кроз успостављање ефикасније интерсекторске комуникације и сарадње између надлежних државних органа, пре свега између центара за социјални рад, полиције и тужилаштва. Такође, успостављена је и пракса израде индивидуалних планова заштите. Међутим, надлежни и даље у својим проценама, децу која живе у породичном насиљу и која му присуствују, не препознају као жртве злостављања и занемаривања, услед чега изостају адекватне мере њихове заштите и спречавања даљег угрожавања њихових права, упозорава заштитник грађана.