a

Развијањем заставе дугиних боја на својој згради 17. маја, Заштитник грађана и ове године указује на важност обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије и на значај пружања подршке особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, које се често суочавају са кршењем њихових права, физичким и психичким насиљем, злостављањем и дискриминацијом.

Заштитник грађана у својим годишњим извештајима редовно истиче да надлежни органи треба да обезбеде пуно остваривање права ЛГБТИ особа у области слободе изражавања и мирног окупљања, заштите њиховог физичког и психичког интегритета, образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите, правног уређења животних заједница и правних последица прилагођавања пола и родног идентитета, као и континуирано спровођење мера и активности посвећених подизању свести јавности о неопходности поштовања права ЛГБТИ особа. Такође, у циљу спречавања секундарне виктимизације ЛГБТИ особа, као и идентификовања нападача на ове особе и препознавања злочина из мржње на основу сексуалне оријентације и родног идентитета и адекватног реаговања у овим случајевима, потребно је обезбедити додатне обуке за запослене у полицији.

Подсећамо да су младе особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета у посебно осетљивом положају, изложене стереотипима, предрасудама и дискриминацији те је, између осталог, потребно обезбеди обуке за запослене у образовно васпитним установама у циљу њихове сензибилизације према ЛГБТИ особама, али и развијати услуге за пружање подршке младим ЛГБТИ особама приликом откривања њихове сексуалне оријентације и родног идентитета, као и за младе ЛГБТИ особе које су морале да напусте своје домове, јер су их породице, након сазнања о њиховој сексуалној оријентацији и родном идентитету, одбациле.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије обележава се 17. маја, на дан када је 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.

panel flajer