a

Поштовање права грађана на здраву животну средину, као и заштита и унапређење права у овој области и даље није на задовољавајућем степену и не третира се као један од примарних проблема у нашем друштву. Здрава животна средина представља основ за развој квалитетног живота свих грађана, на шта се често заборавља, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић поводом обележавања Светског дана заштите животне средине.

Иако се о проблемима из области животне средине у протеклој години чешће говорило и отворена су многа актуелна питања, пре свега поводом загађења ваздуха и изградње малих хидроелектрана у заштићеним подручјима, Заштитнику грађана се и даље мали број грађана обраћа из ове области. У току 2018. године примљено је свега 34 притужбе, те Заштитник грађана у многим случајевима покреће поступак по сопственој иницијативи, као у случају грађана који живе у близини рударских басена „Бор“ и „Колубара“, или проблема мештана смедеревских села са загађеним ваздухом и прашином које већ годинама удишу услед производње челика у бившој Железари Смедерево, као и у случајевима несанитарних депонија на територијама локалних самоуправа.

Заштитник грађана истиче да је и даље проблем изградња малих хидроелектрана (МХЕ) у заштићеним подручјима. Заштитник грађана подсећа да је у априлу 2019. године у свом мишљењу и упућеним препорукама по овом питању од надлежних министарстава захтевао да се размотри увођење забране изградње МХЕ у заштићеним подручјима ради спречавања даљих могућих негативних природних последица и у циљу заштите и очувања природне разноврсности. Такође је упутио препоруку да се изврши инспекцијски надзор над радом свих постојећих МХЕ, утврди чињенично стање, преиспитају издате сагласности, те предузму мере према оним инвеститорима који су начинили штету.

Заштитник грађана успоставио је сарадњу са Правним факултетом Универзитета у Београду и Клиником за еколошко право у оквиру које се одржавају редовна представљања нашег рада у области заштите животне средине, како путем предавања, тако и путем редовне праксе коју похађају студенти треће и четврте године права у Стручној служби Заштитника грађана.