a

Поводом Светског дана избеглица Заштитник грађана позива државне органе да, иако је прилив избеглица из ратом захваћених подручја у Републику Србију смањен, наставе са напорима да се свима омогући одговарајући прихват и да се у ефикасном и правичном поступку утврди да ли постоји обавеза да им се пружи боравак и заштита.

Према подацима којима располаже Заштитник грађана, у нашој земљи у прихватним центрима се тренутно налази око 3000 миграната, а од почетка године њих мање од сто је поднело захтев за азил.

Од почетка избегличке кризе Заштитник грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), редовно посећује места у којима се налазе избеглице и мигранти и органе који поступају према њима. Током 2018. године обављене су 22 посете, о којима је сачињено 19 извештаја са 25 препорука за отклањање утврђених недостатака и унапређење поступања. Током ове године НПМ је интензивирао размену информација са Комесаријатом за избеглице и миграције, а са Министарством унутрашњих послова је успостављена сарадња у поступку принудног удаљења странаца, чији надзор обавља НПМ.

Светски дан избеглица се уз подршку Уједињених нација обележава 20. јуна сваке године и посвећен је подизању свести о ситуацији са избеглицама широм света.