a

У складу са чланом 24 Закона о Заштитнику грађана, заштитник грађана Зоран Пашалић је спровео поступак посредовања између извршног повериоца и извршног дужника у случају деложације (присилног исељења) извршног дужника. Циљ посредовања је био да се дужнику што више олакша исељење и да се поступак спроведе на начин достојан човека у изузетно тешким ситуацијама, без било какве могућности злоупотребе процеса исељења.

Данас је први пут спроведен поступак посредовања у институцији Заштитника грађана и Зоран Пашалић се захваљује свима који ће убудуће увести и афирмисати овај поступак у случајевима деложације.