a

logoПосле расправе у пленуму и јединственог претреса о Редовном годишњем извештају Заштитника грађана за 2018. годину који је завршен у четвртак, 11. јула, Скупштина Републике Србије данас се, у дану за гласање, изјаснила о Годишњем извештају Заштитника грађана, усвојивши Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Извештај је претходно, током претреса, народним посланицима образложио заштитник грађана Зоран Пашалић, који је указао да се институцији Заштитника грађана током 2018. године обратило више од 9.000 грађана, примљено је готово 3.400 њихових притужби, док је органима управе Заштитник грађана упутио 297 препорука.