a

Заштитник грађана предао је Народној Скупштини Годишњи извештај о активностима које је спровео у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у Републици Србији у 2018. години. У извештајном периоду НПМ је обавио 44 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, а на основу утврђених неправилности у раду надлежним органима упутио 296 препорука.

Извештај наводи да је у претходној години остварен напредак по питању спречавања и искорењивања тортуре, али да је и даље присутно неадекватно поступање службених лица према лицима лишеним слободе у одређеном броју случајева, што је између осталог последица недовољног броја запослених, устаљених стереотипа и благе казнене политике према службеним лицима.

И ове године, Извештај бележи лоше материјалне услове у просторијама за полицијско задржавање, њихову недовољну опремљеност, одсуство могућности за боравак на отвореном простору приведених лица и недовољан број просторија. У области рада Управе за извршење кривичних санкција у извештају се наводи да су затвори у Србији већ годинама пренасељени, да их карактеришу лоши материјални услови и да се налазе у објектима који не испуњавају савремене захтеве третмана лица лишених слободе. У установама социјалне заштите и даље се налази велики број корисника који су смештени на дужи временски период, док у процесу деинституционализације нису уочени значајни помаци.

Током 2018. године настављен је тренд смањења прилива миграната у Републику Србију, услед чега су привремено затворена три прихватна центра и побољшани услови за боравак миграната у постојећим објектима. Здравствена заштита је добро организована, а настављено је и са укључивањем деце миграната у предшколско и основно школско образовање.

Заштитник грађана симболично представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре на дан рођења председника Јужноафричке Републике Нелсона Ролилала Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава ка Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

Генерална скупштина је 2015. године проширила обим Међународног дана Нелсона Манделе користећи тај дан за промовисање хуманих услова затвора, вредности рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја и за подизање свести о томе да су затвореници део друштва.