a

Заштитник грађана Зоран Пашалић доставио је данас медијским удружењима и асоцијацијама Предлог споразума о сарадњи у области успостављања Платформе ради заштите и унапређења безбедности новинара између Заштитника грађана и Партнера, који је сачинио после низа састанака и консултација са новинарима из Београда и унутрашњости Србије.

Заштитник грађана је документ доставио медијским удружењима и асоцијацијама ради добијања додатних сугестија на коначан текст споразума. Споразум ће се накнадно потписати у циљу заједничког интереса обостране сарадње и свеобухватног eвидентирања напада и притисака на новинаре и медијске раднике, а због потребе успостављања ефикаснијег механизма заштите њихове безбедности. По споразуму покренуће се прва онлајн платформа у Србији у којој ће се евидентирати сваки појединачни случај угрожавања безбедности и сваки облик притиска на новинаре и медијских радника. Платформа ће допринети и делотворнијем поступању надлежних државних органа у случајевима угрожавања безбедности новинара. На изради методологије прикупљања, верификације, класификације, анализе и презентације података о угрожавању безбедности новинара ангажоваће се Радна група састављена од тима стручњака из реда новинара, медијских радника, представника Заштитника грађана и релевантних стручњака.

Заштитник грађана се почетком априла састао са представницима удружења и асоцијација новинара из Србије, као и са новинарима штампаних и електронских медија у циљу разраде идеје о покретању онлајн платформе за евиденцију напада на новинаре, од притисака до физичких напада, насртаја на имовину и на живот, с обзиром да у Србији не постоји јасна слика који напад како да се дефинише, што доводи до ситуације да свако тумачи и евидентира нападе на свој начин: и тужилаштва, и судови, и полиција, као и новинарска удружења и невладине организације. Дефинисањем појмова и евиденцијом напада на новинаре на основу тих појмова на онлајн платформи, добили бисмо јединствену и прецизну евиденцију свих облика притисака и напада на новинаре у Србији.