a

Заштитник грађана је 19. јула 2019. године, поступајући по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине а поводом објављивања видео снимка у коме је приказано неприкладно понашање запослене у тој установи према штићеницима Центра.

Контролисани орган је доставио тражено изјашњење и копију целокупне документације у остављеном року из кога је Заштитник грађана утврдио да је Центар за заштиту одојчади деце и омладине поступио у складу са важећим прописима и предузео мере ради санкционисања запослене и лица које је сачинило снимак који је објављен у медијима.

Заштитник грађана је 5. августа 2019. године обуставио поступак након што је утврдио напред наведено.