a

На позив шведског омбудсмана, заштитник грађана Зоран Пашалић борави у посети Парламентарном омбудсману Краљевине Шведске. Две институције до сада су сарађивале на размени искустава кроз организовање студијских посета, а сусрет двојице омбудсмана оваквог типа први пут је организован у циљу договора о свим могућим облицима сарадње. За Заштитника грађана Републике Србије ова посета нарочито је важна у светлу законских измена, односно доношења новог Закона о Заштитнику грађана, чију је радну верзију институција Заштитника грађана недавно припремила.

Сарадња са шведским омбудсманом значајна је и због чињенице да у Шведској живи и ради 120 хиљада српских држављана, а проблеми на који они наилазе најефикасније се могу решити директном комуникацијом и сарадњом две институције и два омбудсмана.