a

b_300_0_16777215_00_images_20190828LGBT1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић је на радном састанку са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представником и члановима ЕРА савеза из Србије, који окупља ЛГБТИ организације, истакао да је веома значајно да представник ЛГБТИ организација присутних на данашњем састанку са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања буде, као члан Радне групе, укључен у израду Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег акционог плана за наредни период. Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су прихватили овај, као и предлог да прва радна верзија нацрта овог стратешког документа буде објављена, осим на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и на платформи: www.dijalog.rs , како би организације цивилног друштва могле и на овај начин да учествују у консултативном процесу. Представници ЛГБТИ организација су на састанку истакли да је од изузетног значаја да се у што краћем року спроведу кључне мере садржане у претходној Стратегији превенције и заштите од дискриминације, а односе се на доношење Закона о регистрованим истополним партнерствима и Закона о родном идентитету за чије спровођење је било задужено Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

На састанку је постигнут договор да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ускоро организовати састанак са ЛГБТИ организацијама посвећен управо мерама које је министарство предузело и намерава да предузме у циљу правног регулисања истополних заједница и правних последица прилагођавања пола родном идентитету, о чему ће бити обавештен Заштитник грађана.