a

Министарство унутрашњих послова доставило је јуче одговор на допис Заштитника грађана од 19. јула 2019. године, у којем обавештава Заштитника грађана да је утврђен пропуст у раду полицијског службеника ПС Савски венац.

Након притужбе грађанина, Заштитник грађана је 19. јула 2019. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада МУП-а. Притужилац Д. С., који тренутно борави у просторијама београдског хотела „Бристол“, у притужби је навео да је 17. јула 2019. године позвао полицију како би обавестио о квару на водоводним инсталацијама на спрату изнад своје собе и о уласку непознатих лица у тај објекат у којем борави, међутим полиција је одбила да изађе на терен.

Пошто је Заштитник грађана затражио изјашњење МУП-а о чињеницама и околностима навода из притужбе, МУП је утврдио да је полицијски службеник, који је разговарао са притужиоцем, пропустио да предузме радње које би довеле до потпуног утврђивања чињеничног стања пријављеног догађаја, да услед одсуства професионалног приступа није поставио кључна питања, чији би одговори омогућили прецизирање даљих активности, при чему није евидентирао догађај у службеним евиденцијама, што је супротно закону.

Због утврђених пропуста у раду полицијског службеника, против њега ће бити покренут дисциплински поступак за учињене тешке повреде службене дужности, наводи се у одговору МУП-а.