a

Јуче, на Светски дан превенције суицида, НПМ тим посетио је Клинику за психијатрију Клиничког центра Војводине. Посета је била редовна, најављена, по Плану посета за 2019. годину. Тим НПМ-а, поред представника Заштитника грађана, чинили су и представници Покрајинског заштитника грађана, као и лекар – специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN).

Сарадња руководства и запослених Клинике са тимом НПМ-а била је потпуна и конструктивна. Поред материјалних услова смештаја на одељењима за хоспитализацију, процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре, посебна пажња посвећена је положају малолетника и начину на који је организовано пружање психијатријске здравствене заштите овој посебно осетљивој друштвеној групи.

НПМ ће сачинити извештај са препорукама о посети Клиници за психијатрију, чија би имплементација допринела унапређењу положаја психијатријских пацијената и поступању у свему у складу са стандардима у овој области.