a

Јабланка Табаш, в.д. помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана учествовала је 27. септембра 2019. године у Медија центру у Београду на округлом столу „Национални савети између законског оквира и политике“ у организацији Центра за истраживање миграција у Београду

b_300_0_16777215_00_images_jablanka_mc_1.jpegГоворећи са становишта Заштитника грађана, као независног и самосталног државног органа чији је један од приоритета и заштита и унапређење људских и мањинских слобода и права, Табаш је, између осталог, истакла значај измена и допуне закона Закона о националним саветима националних мањина,, као и других закона који уређују питања од значаја за права националних мањина. Заштитник грађана већ годинама указује да је потребно размотрити начин на који је Закон о националним саветима националних мањина уредио питање вршења овлашћења савета, нарочито када говоримо о професионализацији рада савета, истакла је Табаш. Како је навела, у пракси се показало да Закон није обезбедио делотворно вршење надлежности националних савета у интересу грађана које представљају.

Избор националних савета само на државном нивоу, као и то да листе кандидата могу истицати и политичке партије националних мањина, је омогућило централизовано доношење одлука и предоминантан утицај политичких партија, што је супротно природи културне аутономије.

Организација националних савета који се бирају само на националном нивоу не обезбеђује делотворни и институционални начин директног учешћа припадника националних мањина и непосредног одлучивања, посебно у локалној заједници у којој грађани непосредно остварују своја права. На то, као и на последице учешћа политичких партија у изборима за националне савете, Заштитнику грађана су претходних година указали и сами национални савети, нагласила је Табаш.