a

Обиласком Дома Ветерник у Новом Саду, тим НПМ-а јуче је обавио прву посету посвећену положају и правима жена са инвалидитетом у установама социјалне заштите домског типа, а пре свега заштити њихових репродуктивних права. Репродуктивна права жена, корисница и штићеница ових установа, до сада је увек остајала по страни, због чега у тој области данас немамо готово никакве податке нити јасну оцену стања.

Посета Дому Ветерник прва је у низу посета чији ће циљ бити сагледавање и унапређење положаја жена у институцијама затвореног типа кроз јачање мера заштите репродуктивног здравља и евентуално спречавање тортуре и других сурових или понижавајућих казни или поступака. Тематске посете обухватиће праћење остваривања целог спектра женских права од права на интиму, сексуалног насиља па до репродуктивних права и пристанка на медицинску меру.

Национални механизам за превенцију тортуре ће до децембра 2019. године посетити пет установа социјалне заштите, после чега ће се сачинити јединствен извештај о положају корисница у установама социјалне заштите домског типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права. Тематске посете реализоваће се у сарадњи са представницама Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ – С) и уз учешће стручњака медицинске струке.