a

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић са сарадницима примила је јуче Марту Гарсију Фидалго из Генералног директората за политику суседства и преговора о проширењу у Европској комисији, задужену за координацију социјалног укључивања Рома, која је институцију посетила ради прикупљања података и искустава те институције пред данашњи Семинар о социјалној укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији.

b_300_0_16777215_00_images_20191023MartaGarcia.jpegГошћа се првенствено интересовала за број притужби које је Заштитник грађана примио у области интеграције Рома. „Број примљених притужби није велик, што не значи да проблема нема“, указала је в.д. помоћника генералног секретара Заштитника грађана за права националних мањина Јабланка Табаш. Како је рекла, управо из тих разлога Заштитник грађана излази на терен и обилази ромска насеља. Само у овој години је обишао двадесет ромских насеља, где је у непосредном контакту и разговору са припадницима ромске популације пружао информације о њиховим правима, како би препознали где су евентуални пропусти у њиховом остваривању. Примљене притужбе се првенствено односе на поступање органа из одређених области, као што су остваривање социо-економских права, образовање и здравствена заштита. То су области које су обухваћене Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији и акционим плановима.

Како је наведено на састанку, Заштитник грађана је поменутом стратегијом препознат као орган који врши непосредну контролу над поступањем органа у примени и спровођењу мера стратегије и управо у том циљу Заштитник грађана од априла континуирано спроводи мониторинг у локалним самоуправама широм Србије. Прикупљене податке ће институција до краја ове године презентовати у облику посебног извештаја о спровођењу стратегије и акционог плана са препорукама. На интересовање координаторке шта је уочено приликом мониторинга на терену, Табаш је одговорила да статус здравствених медијаторки и даље није решен, а статус ромских координатора није на јединствен начин решен у локалним самоуправама. Када је у питању образовање, и даље не постоји база о броју Рома у образовном систему. Такође постоје проблеми у области становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите Рома.

Јабланка Табаш је додала да је на иницијативу Заштитника грађана за превазилажење проблема правно невидљивих лица измењен Закон о парничном поступку ради уписа лица у матичну евиденцију и да је на тај начин знатно смањен број правно невидљивих лица у Србији.