a

После информације у медијима о погибији двојице радника у несрећи на градилишту тунела на прузи Београд – Нови Сад у Чортановцима, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада органа надлежних за поступање у конкретном случају.

Заштитник грађана тражио је од Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да у наредних 15 дана обавести институцију о свим активностима и мерама које је Инспекторат за рад евентуално предузимао у претходном периоду у погледу контроле примене законских одредби о безбедности на раду на градилишту у Чортановцима. ž

Такође, Заштитник грађана обавестио је Инспекторат за рад да сматра потребним да тај орган у оквиру својих надлежности спроведе поступак контроле како би испитао околности под којима је дошло до погибије двојице радника и да о резултатима обавести Заштитника грађана.

По добијању тражених информација и сагледавању свих релевантних чињеница у овом случају, Заштитник грађана ће обавестити јавност.