a

На основу информација из медија да се на депонији Винча појавио нови отворени пожар који може утицати на квалитет животне средине, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле рада Градске управе Града Београда.

Заштитник грађана подсећа да је поводом пожара на депонији Винча реаговао 2017. године захтевајући од свих надлежних органа предузимање мера које ће у пуном обиму обезбедити потпуно и објективно обавештавања јавности о стању животне средине, као Уставом и законом загарантовано право, али и мера које ће спречити да се такве ситуације у будућности не понављају.