a

На основу сазнања о смрти пацијента, који се претходно у више наврата обраћао Одељењу хитне медицинске помоћи Дома здравља у Љубовији, а до којих је дошао из средстава јавног информисања, Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства здравља у циљу испитивања поштовања начела добре управе.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да се изјасни о томе да ли је предузело мере и активности из своје надлежности и уколико није, Заштитник грађана сматра да је неопходно да без одлагања спроведе проверу квалитета стручног рада здравствених установа у којима је пацијент лечен, укључујући и проверу квалитета стручног рада здравствених радника који су у конкретном случају пружали здравствену заштиту.

Такође, Заштитник грађана очекује од Министарства здравља да у складу са законском обавезом, и у заједничком интересу остваривања и заштите права грађана, без одлагања достави тражене информације.