a

Заштитник грађана покренуо је поступак контроле правилности и законитости рада Клиничког центра Ниш на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања да је специјализантима Медицинског факултета угрожено здравље због непоседовања потребне опреме. Како су специјализанти у својим изјавама медијима навели, волонтерску специјализацију завршавају на Радиологији Клиничког центра Ниш, који не располаже дозиметрима за утврђивање изложености зрачењу.

Ради прикупљања свих релевантних информација, Заштитник грађана ће обавити непосредан надзор у Клиничком центру Ниш, као и разговор са директором и другим лицима који могу да пруже релевантне информације.

Такође, Заштитник грађана је од Министарства здравља тражио да достави информације којима располаже, укључујући и информације о томе да ли су и које радње предузете у конкретном случају.

panel flajer