a

Заштитник грађана је након сазнања да је дошло до обимног загађења дела Великог бачког канала покренуо поступак по сопственој иницијативи и затражио од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине да достави информације о утврђеном чињеничном стању у конкретном случају од стране надлежних органа, као и о предузетим мерама тим поводом.

Заштитник грађана је покренуо поступак у оквиру својих надлежности ради утврђивања релевантних чињеница и околности загађења дела Великог бачког канала, које је за последицу оставило и десет тона угинуле рибе од Србобрана до Бечеја. Према сазнањима Заштитника грађана наводно није утврђен загађивач у конкретном случају, а од 18 загађивача који постоје на Великом бачком каналу само једном загађивачу је наложено да престане са испуштањем отпадних вода.

panel flajer