a

Међународни дан људских права грађани Србије у великом броју и ове године дочекују суочени са нарушеним или тешко остваривим правима у области економских, социјалних и имовинских права. Нетолеранција и насиље креира недовољно безбедну средину и тражи додатне напоре државе и друштва како би права сваког појединца била у пуној мери остварена, оценио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Mеђународног дана људских права, који се обележава на дан потписивања Универзалне декларације о људским правима - основа и гаранта модерног концепта људских и мањинских права и слобода.

Остваривање права на образовање, запослење, здравствену и социјалну заштиту, здраву животну околину и остала права која нам држава гарантује, о којима свакодневно разговорам са грађанима, чине потпуним живот грађана. Грађани, међутим, упозоравају на свакодневне повреде њихових права и слобода, захтевајући да се у њиховом свакодневном животу поштују зајамчена права, изјавио је Пашалић и додао да при том не смемо заборавити на темељну вредност сваког права – поштовање достојанства сваке личности, али и недискриминацију, толеранцију и солидарност, о чему најчешће говоре управо најрањивије друштвене групе.

Поражавајуће је да свако шесто дете у Србији корисник услуга социјалне заштите. Износи дечјег додатка и новчане социјалне помоћи не могу обезбедити ни најосновније дечје потребе, а Заштитник грађана годинама уназад упозорава на недовољан број услуга и сервиса за децу. У области породичних односа и родне равноправности, пажња институције је усмерена на проблем насиља. Упркос бројним, па и личним залагањима, иницијатива Заштитника грађана „Учинимо насиље видљивим“, још увек није добила подршку надлежних.

Особе са инвалидитетом, друштвено маргинализоване и често невидљиве, и даље се суочавају са неадекватним системом услуга и сервиса социјалне заштите и подршке, ниском стопом запослености, лошим материјалним статусом, па чак и недовољном приступачношћу, што их спречава да учествују у животу заједнице.

Извештаји Националног механизма за превенцију тортуре Заштитника грађана показују да лица лишена слободе у Србији нису изложена системској тортури и да она није подстицана. Ипак и даље су присутни недостаци у поступању према њима, односно у обезбеђивању адекватних смештајних услова, пружања здравствене заштите и поштовања утврђених процедура.

Положај припадника националних мањина Србију сврстава ред земаља, које су у погледу остварених мањинских права и слобода, остварила, чак и надмашиле европске стандарде. Проблеми се ипак могу уочити у примени Закона о службеној употреби језика и писама, посебно када су у питању права на упис личног имена на језику и писму националне мањине.

Подручје медијских права и слобода и јавног информисања карактеришу говор мржње и чести напади на медије и запослене у медијима, што угрожава њихов положај и онемогућава им да се достојанствено баве својом професијом. Атмосфера загађења мржњом и нетрпељивошћу, као и неповољан материјални положај новинара води унижавању њихове професије. Заштитник грађана је иницирао и приводи крају успостављање платформе која ће евидентирани све нападе на новинаре и иза које ће својим ауторитетом стајати медијска удружења и асоцијације, поручио је Пашалић.