a

Поступајући по сопственој иницијативи, а на основу сазнања до којих је дошао из средстава јавног информисања, Заштитник грађана je у новембру 2019, године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова и затражио неопходна појашњења у случају хапшења А. О. у кругу фабрике наменске индустрије „Крушик“ у Ваљеву.

Новински текстови који су се бавили овим догађајем указивали су на могућност да је приликом спровођења поступка лишавања слободе овог лица било незаконитости и неправилности у раду од стране полицијских службеника, што је био повод да Заштитник грађана затражи изјашњења МУП-а по питањима које могу утврдити тачност ових тврдњи. Питања су се односила на правни основ за спровођење хапшења А. О. (односно постојању налога овлашћеног органа), мере, радње и овлашћења које су полицијски службеници применили приликом лишења слободе наведеног лица, време и начин примене полицијских мера, као и радњи и овлашћења приликом лишења слободе наведеног лица.

Такође, од контролисаног органа је тражена информација да ли се А.О. жалио на поступање полицијских службеника приликом спровођења процедуре његовог хапшења и да ли су наводи из његове евентуалне жалбе испитани.

С обзиром да изјашњење није достављено у остављеном року, МУП-у је јуче упућена ургенције и дат додатни рок од 7 дана од његовог пријема за поступање по првобитном захтеву.