a

Поводом учесталијих обраћања Заштитнику грађана запослених у здравству, као и синдиката запослених у здравству, којима се указује на различите проблеме са којима се суочавају запослени здравствени радници и сарадници, али и национални здравствени систем уопште, Заштитник грађана je предузео одговарајуће мере из своје надлежности, тако што је, између осталог, затражио од ресорног Министарства здравља и Клиничког центра Србије достављање потребних обавештења у вези са проблематиком која је у притужбама изложена.

Заштитник грађана ће, с обзиром на важност ефикасног и свеобухватног решавања појединачних проблема описаних у притужбама, али и витални значај система здравствене заштите за грађане уопште, у наредном периоду са посебном пажњом пратити стање у здравству, те степен остваривања права пацијената и запослених у здравству Републике Србије.