a

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана након контролне посете Полицијској управи у Јагодини, у оквиру које је обишао седиште управе у Јагодини и Полицијску станицу у Ћуприји и посете Казнено-поправном заводу Ћуприја, које су обављене у априлу 2019. године, контролисаним органима упутио је Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ПУ Јагодина предузела је потребне мере у циљу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана и обезбедила посебну просторију за саслушање лица, а предузете су и потребне мере за опремање те просторије техничком опремом за аудио и видео снимање. Такође, ова управа обавестила је НПМ да ће обавити сервисирање техничке опреме за аудио и видео снимање у просторији за саслушање лица у ПС Ћуприја.

Такође, на темељу изршених обилазака, које су обавили представници МУП-а, НПМ-у су достављене и информације о томе да ће просторије за задржавање у полицијским станицама Параћин, Ћуприја и Деспотовац бити реновинаре у наредном периоду.

У Казнено-поправном заводу Ћуприја, лекари су отпочели поступање у складу са препорукама НПМ-а у погледу обављања лекарских прегледа, тако да ће убудуће први преглед притворених лица укључивати преглед свих телесних предела, односно преглед пацијента без одеће. Такође лекар ће, приликом првог лекарског прегледа, у здравствени картон уносити све податке до којих је дошао, фотографисаће све повреде које уочи на притвореном лицу приликом првог лекарског прегледа, а фотографије повреда ће се чувати у здравственом картону лица. КПЗ Ћуприја је такође монтирала ПВЦ застор код мокрог чвора, чиме је обезбедила приватност задржаних лица, док је у просторији намењеној за задржавање, обезбеђен довољан доток природне светлости и то на начин да није угрожена безбедност завода. У просторији која је намењена за задржавање реновиране су санитарије, а обезбеђени су чиста постељина и средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.