a

Поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, покренут по сопственој иницијативи Заштитника грађана због погибије двојице радника, турских држављана на градилишту у месту Чортановци 31. октобра 2019. године, резултовао је подношењем кривичних и прекршајних пријава у том случају.

Инспекторат за рад обавестио је Заштитника грађана да је Основном јавном тужилаштву у Инђији поднео кривичну пријаву против физичког лица које је управљало краном, као и против непосредног руководиоца настрадалих радника. Истовремено, поднет је и захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица у правном лицу који није извршио пријаву радова надлежној инспекцији рада на прописан начин и у прописаном року, као и против послодавца који је радно ангажовао настрадале раднике, држављане Турске Републике, због тога што претходно није за исте прибавио радну дозволу сходно Закону о запошљавању странаца. Заштитник грађана је након наведеног изјашњења, обуставио поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад.

Подсећамо, одељење за хитно поступање Заштитника грађана је, поступајући по сопственој иницијативи, а након информације у средствима јавног информисања о погибији радника у Чортановцимa, истог дана, када се трагедија догодила покренуло поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Контролисани орган најпре је Заштитнику грађана доставио изјашњење из кога произилази да је надлежни инспектор рада извршио ванредни инспекцијски надзор истог дана када је дошло до погибије двојице радника и да је изрекао усмену забрану рада коришћењем корпе на камионској аутодизалици.

Након захтева за додатним изјашњењем које је упутио Заштитник грађана, Инспекторат за рад је 28. јануара 2020. године обавестио овај орган о подношењу кривичних и прекршајних пријава, чиме су се стекли услови да Заштитник грађана обустави поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад.