a

Пошто је из средстава јавног информисања дошао до сазнања да су на седишту Хрватског културног друштва у Новом Сланкамену, непознате особе ноћас поломиле прозоре и на фасади зграде исписале четири слова „С“, Заштитник грађана обратио се Министарству унутрашњих послова.

На основу информација којима располаже Заштитник грађана, а имајући у виду специфичност ситуације, Заштитник грађана тражи од МУП-а да га обавести о свим релевантним чињеницама и околностима тог догађаја, као и мерама које су предузете, најкасније у року од 15 дана од дана пријема акта. Након одговора министарства, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања мера из своје надлежности.

Подсећамо да је Заштитник грађана и раније упозоравао и реаговао на појаву графита који подстичу националну или верску нетрпељивост. Заштитник грађана је мишљења да је правовремено реаговање и предузимања превентивних мера од великог значаја како би се спречила могућност да овакви инциденти добију веће размере.