a

Социјална правда као идеал хуманог и демократског друштва, које уважава право на достојанствен живот свих својих грађана, обезбеђује једнаке шансе појединцима за напредак и развој и поштује различитости сваке врсте, темељи се на бескомпромисном поштовању људских и мањинских права и одлучној борби у искорењивању и смањивању сиромаштва, неједнакости и насиља, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 20. фебруара Светског дана социјалне правде.

У Србији, према последњим доступним истраживањима, око пола милиона људи, односно око 7 процената становништва не може да задовољи основне егзистенцијалне потребе. Ризику од сиромаштва највише су изложени млађи од 18 година, а породице са троје или више издржаване деце, старији, болесни и незапослени често су у посебно тешком положају, због чега је питање сиромаштва и даље од изузетног значаја. Упркос мерама штедње, мере социјалне политике морају укључивати даље развијање услуга подршке деци, младима и старијима, јачање права у области социјалне и здравствене заштите, улагање у образовање и запошљавање. Важно је, поручио је Пашалић, да као друштво подстичемо солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме. Да на томе морамо радити још више и интензивније упозорава нас низ тешких ситуација, чији смо били сведоци, а у којима често изостаје очекивана реакција најближе, локалне заједнице, упркос очигледним проблемима са којима се пред очима заједнице суочавају чак и деца, старији или болесни. Наша је дужност да најпре у својој средини развијамо односе разумевања и спремности да помогнемо, јер само на тај начин можемо успети на путу изградње праведног и хуманог друштва, за које се начелно и увек залажемо.

Светски дан социјалне правде, одлуком генералне скупштине Уједињених нација, обележава се 20. фебруара, како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми сиромаштва, социјалне и економске искључености и незапослености на нивоу светске популације.