a

Поступајући по притужбама осуђеника смештених у КПЗ у Панчеву и КПЗ Сремска Митровица, у којима су указали да су мере принуде које су стражари применили према њима биле претеране те да су им нанете физичке повреде, Одељење за хитно поступање је 18. и 20. фебруара 2020. године извршило ненајављене посете овим установама за извршење кривичних санкцијa и покренуло поступке контроле законитости и правилности рада тих установа.

Након утврђивања свих чињеница и околности које се односе на повреде права лица лишених слободе указане у притужбама, Заштитник грађана ће предузети мере у складу са складу са Законом о Заштитнику грађана и другим позитивним прописима.