a

Заштитник грађана апелује на органе јавне власти који учествују у организацији изборног процеса да поштујући законе обезбеде предвиђене услове и испуне обавезе како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своје бирачко право, изјавио је поводом предстојећих парламентарних, покрајинских и локалних избора заштитник грађана Зоран Пашалић.

Имајући у виду искуство из ранијих изборних процеса, неопходно је нарочиту пажњу посветити обезбеђивању потребних услова за остваривање бирачких права особа са инвалидитетом, старијих и болесних, којима је због различитих физичких и информативно–комуникационих препрека често отежано или потпуно онемогућено да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу. У циљу унапређења изборног процеса и ради његове пуне доступности особама са инвалидитетом, Заштитник грађана постао је члан Групе за консултације о инклузивном изборном процесу и правилима, како би кроз заједнички рад заинтересованих страна били израђени конкретни предлози за унапређења изборног процеса, укључујући и предстојеће изборе.

Такође, подсећа Пашалић, држављани Републике Србије који живе ван граница земље нису увек били у могућности да остваре бирачко право, иако су, преко дипломатско-конзуларних представништава, благовремено поднели захтеве да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће гласати у иностранству.

Неопходно је каже Пашалић, обезбедити услове да се изборни процес на законом предвиђен начин спроведе и у заводима за извршење кривичних санкција како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе.

Заштитник грађана подсећа на обавезу употребе језика националних мањина при штампању изборног материјала у општинама где су језици националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

Пашалић апелује на надлежне органе да у оквиру својих надлежности предузму све мере у циљу у циљу несметаног остваривања изборних права грађана и наводи да ће институција Заштитника грађана са посебном пажњом пратити поступања свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.