a

Велики број жена и девојчица у Србији се данас суочава са неравноправношћу, родно заснованим насиљем и проблемима у остваривању економских и социјалних права, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 8. марта, Међународног дана жена. Родни стереотипи и предрасуде су и даље присутни, а дискриминација жена видљива на сваком кораку. Вулгарне увреде упућене женама, нарочито онима које су се оствариле у јавном животу, не наилазе на довољно оштру осуду друштва и санкције државних органа.

Неповољан положај жена на тржишту рада, недовољна заступљеност, нарочито оних из осетљивих група, на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе, као и нефункционалност механизама за родну равноправност у локалној самоуправи доказ су да жене своја права не остварују у потпуности. Свеобухватни Закон о родној равноправности није усвојен, а сучени смо и са ситуацијама у којима органи власти делимично поступају по препорукама Заштитника грађана у области родне равноправности, истиче Пашалић.

Током 2019. године, у области родне равноправности Заштитник грађана је најчешће примао притужбе у области остваривања права на накнаду зараде за време одсуства, трудничког боловања, породиљског одсуства и неге детета, права трудница и породиља, као и због породично и партнерског насиља.

Када се овим подацима дода и број жена које су убијене у породично партнерском насиљу (за једну деценију више од 320 жена,) добијамо суморну слику жене којој предстоји и даље велика борба за достојанствен положај у друштву, поручио је Пашалић.