a

Представници НПМ-а посетили су данас Окружни затвор у Београду како би проверили на који начин управа установе спроводи мере у борби против ширења корона вируса (COVID-19) и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи, пружене су све тражене информације и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Представници НПМ-а су добили уверења да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља.

Лицима лишеним слободе су ограничени контакти са спољним светом, при чему су ова лица показала пуно разумевање за наведена ограничења.

Лица са којима је обављен ненадзирани разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Подсећамо да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.