a

Заштитник грађана Зоран Пашалић, након разговора са председником Националног савета ромске националне мањине Далибором Накићем, упутио је данас дописе свим јединицама локалне самоуправе у Србији и позвао их да у оквиру својих надлежности и што краћем року предузму неопходне активности у свим насељима у којима живи ромско становништво и обезбеде основне егзистенцијалне услове за живот, а пре свега воду за пиће и хигијену, прехрамбене и хигијенске пакете.

У циљу заштите права припадника ромске националне мањине током ванредног стања, Заштитник грађана ће са Националним саветом ромске националне мањине пратити ситуацију у свакој јединици локалне самоуправе и реаговати у ситуацији када се она крше.

Како је Пашалић јуче изјавио, у епидемији корона вируса превиђа се чињеница да већина становника ромских насеља, којих у Србији има близу шест стотина, нема приступ води и струји. Роми су међу најугроженијим групама због низа ризичних околности у којима живе, почев од лоших хигијенских и стамбених услова, до често никаквих извора прихода. Ови егзистенцијални проблеми са којима се свакодневно суочавају увећани су након проглашања епидемије корона вируса у Србији, јер је мало њих у могућности да поштује мере заштите становништва. Будући да велики број ромских породица живи испод линије сиромаштва, неопходно је да им се обезбеди додатна подршка друштва и државе, поручио је Пашалић.

panel flajer