a

Заштитник грађана Зоран Пашалић упутио је данас јединицама локалне самоуправе допис следеће садржине:

„Заштитник грађана Вас подсећа и апелује да што ефикасније предузмете радње у оквиру својих надлежности у поступку добијања дозволе за кретање у време забране кретања, на које сте обавезни Процедуром коју је издало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.“

Како је обавештен, општина Топола и град Јагодина већ су предузели мере из своје надлежности.