a

Одењење за хитно поступање Заштитника грађана је према информацијама које су објављене у средствима јавног информисања, дошло до сазнања да је у Геронтолошком центру Ниш вирусом COVID-19 инфицирано 140 од 256 његових корисника и четворо запослених.

Имајући у виду ове наводе из медија, Заштитник грађана је упутио данас два дописа надлежним органима. У првом допису, Геронтолошком центру Ниш, затражио је да му се у складу са законом, у што хитнијем року с обзиром на околности проглашеног ванредног стања, достави комлетна релевантна документација и информација о свим чињеницама и околностима конкретног случаја. У другом допису Заштитника грађана, упућеног Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, затражено је да се у што хитнијем року изврши непосредни надзор Геронтолошког центра, утврде све релевантне чињенице и околности, у зависности од евентуално утврђених пропуста наложе мере у оквиру својих надлежности и достави информација са документацијом.

Након одговора Геронтолошког центра и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби доношења мера из надлежности овог органа.

panel flajer