a

Заштитник грађана упутио је данас допис Министарству унутрашњих послова следеће садржине:

"Обавештавамо Вас да је Заштитник грађана, на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и видео снимка на коме се види како полицијски службеник шамара лице које се налази на задњем седишту аутомобила, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, у складу са чланом 24. став 1. Закона о заштитнику грађана.

У овој фази поступка, која је руковођена принципом ефикасности у заштити права грађана, потребно је да нам у року од 15 дана од дана пријема овог акта доставите детаљне информације о наведеном догађају, а посебно информацију о томе који полицијски службеник је учествовао у овом догађају и из које полицијске станице, као и да нам доставите сву релевантну документацију о овом догађају укључујући и извештај о примени полицијских овлашћења и лекарски извештај који је сачињен након обављеног лекарског прегледа. С обзиром на то да је о овом догађају обавештен и Сектор унутрашње контроле МУП-а, молимо да о предузетим радњама и исходу предметног поступка обавестите Заштитника грађана.

Молимо вас да у одговору назначите број предмета, деловодни број и датум који су садржани у заглављу овог акта.

У уверењу да ћемо остварити законом прописану сарадњу, у циљу ефикасног и законитог остваривања права грађана, очекујемо ваш благовремен и потпун одговор."

panel flajer