a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на својој интернет страници објавило је информацију на дан 26. априла 2020. године о броју установа социјалне заштите и Домова за смештај одраслих и старих у којима је потврђено присуство вируса COVID-19. Између осталог у информацији се наводи да је присуство COVID-19 потврђено и у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину.

Имајући у виду наведено, потребно је да Министарство у складу са одредбама члана 21. став 1. Закона о Заштитнику грађана и члана 29. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана у што хитнијем року, изврши непосредни надзор у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, утврди све релевантне чињенице и околности у вези са појавом коронавируса у наведеном дому, те у зависности од евентуално утврђених пропуста наложи мере у оквиру својих надлежности и о свему, уз достављање комплетне релевантне документације, обавести Заштитника грађана.

Након приспећа одговора, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби доношења мера из надлежности овог органа.