a

Након што је дошао до сазнања да је 27. априла 2020. године приликом извођења радова на градилишту у Зрењанину погинуо радник ЈКП „Водовод и канализација“ и да је истог дана, ухапшен радник тог предузећа, јер му се ставља на терет да као одговорно лице на градилишту није поступао по прописима и техничким правилима о мерама заштите на раду, Заштитник грађана је, у складу са законом донео одлуку да по сопственој иницијативи покрене поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Инспекторат за рад је у обавези да у року од 15 дана обавести Заштитника грађана о свим чињеницама и околностима конкретног случаја, те активностима и мерама које је надлежни инспектор за рад евентуално предузимао у претходном периоду у погледу контроле примене законских одредби о безбедности на раду на предметном градилишту.

Такође, Заштитник грађана је позвао Инспекторат за рад, да у оквиру својих надлежности, спроведе поступак контроле како би испитао околности под којима је дошло до описане несреће на раду са смртним исходом и о томе обавести Заштитника грађана.